12. týždeň v období cez rok

12.week

  • Vyšla nová Trojka
  • Budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. PBZ.
  • V piatok po sv. omši je odprosujúca pobožnosť. Pri dodržaní obvyklých podmienok je možné získať úplné odpustky.
  • Keďže je aj záver školského roka, tak pozývame žiakov, učiteľov ale aj všetkých pracovníkov v školstve na ďakovné Te Deum v piatok pri večernej sv. omši vo farskom kostole.
  • Birmovanci, ktorí si objednali fotografie z birmovky si môžu vyzdvihnúť DVD vo štvrtok po sv. omši v kostole.
  • Záujemcovia o púť do Levoče dňa 2.7.2014 (streda) sa môžu hlásiť u p. Pavlíkovej, alebo u p. Gavaľovej. Odchod autobusu je od VšZP o 5:30 hod. Poplatok 8€.