11. týždeň v období cez rok

11.week

  • vo štvrtok je prikázaný sviatok. Oltáriky po sv. omši, podľa počasia.
  • Na budúcu nedeľu je zbierka na FaPC a krstiteľnicu.
  • Prihlášky na pobytový tábor Podaj ruku v Pavlovciach sú v sakristii. – poplatok 25 €. Termín od 8-12.7.
  • Pozývame vás na odpustovú slávnosť do Lackoviec- hlavným celebrantom a kazateľom bude dp. Rastislav Roba farský administrátor z Hrubova
  • Dnes o 17.00 hod. vás pozývame na krátku pobožnosť do farského kostola spojenú s novokňazským požehnaním primicianta Mareka Vajsa.