11.týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
18.6

18:00
+ Anna, Jozef
Utorok
19.6
18:00 + Milan, Anna, Štefan,
Vladimír, Mária
 17:00
Streda
20.6
18:00

+ Berta

16:30
Štvrtok
21.6
sv. Alojza Gonzágu – rehoľník 
18:00 + Mária, Jozef
Piatok
22.6
sv. Tomáš Morus – mučeník
18:00 + Jozef 17:00
Sobota
23.6
8:00
18:00
+ Anna – pohrebná
ZBP Rudolf ( 50 r.ž.)
16:30
12. nedeľa cez rok
24.6
Narodenie sv. Jána Krstiteľa
8:00
10:30
Za farnosť
Za ZBP a obrátenie pre Marka s rod.
9:15
  • V pondelok 18. júna od 16.00 hod. budeme brať úmysly sv. omší na mesiac september a október. Platí, že v nedeľu a sviatok berieme iba na úmysel živých -jubileá. Každý môže dať maximálne na 2 sv. omše. Ďakujeme za pochopenie.
  • V utorok 19.júna od 14.00 hod. vás pozývame na dekanátne večeradlo.
  • V piatok 22.júna o 17.00 a 18.00 hod. bude v našej farnosti slúžiť sv. omše novokňaz Jozef .
  • V nedeľu 24. júna vás pozývame na koncert nášho kantora Janka – viac na výveske.