Slovko pre všetkých


Súčasná veľmi zlá situácia a s ňou súvisiace obmedzenia žiadajú si od každého silnú dávku trpezlivosti, sebadisciplíny, zodpovednosti a ohľaduplnosti. Keď nemôžeme voľne ísť do kostola kvôli určitým obmedzeniam a limitom, vôbec to neznamená, žeby bol niekto daný bokom alebo vylúčený. Boh je pre každého so svojou láskou, starostlivosťou a milosrdenstvom. Prečkajme toto obdobie v zdraví a samozrejme v osobnom spojení s Bohom. Zlé časy sa raz pominú a budeme môcť bez akýchkoľvek rozdielov všetci byť spolu zjednotení v oslave dobrotivého Pána Boha.

Farský kostol otvorený pondelok-sobota 14:00-17:00, v nedeľu od 14:00 do 15:30Kancelária a duchovná služba

  • Pondelok          15:30 – 16:15 (farár)
  • Streda               15:30 – 16:15 (kaplán)
  • Piatok               15:30 – 16:15 (kaplán)

Kontakt:

Telefón – kancelária : 057 / 77 23 701
E-mail: he.sidl3@abuke.sk


Úmysly sv. omší sú slúžené za  prítomnosti 6 veriacich ( rodiny, ktorej úmysel je daný v režime OP) v stanovený deň, ak chcete preloženie na iný termín, oznámte to prosím osobne v kancelárii.

Nedeľa 10:30 hod. sv. omša vysielaná online na youtube


Dišpenz od nedeľnej sv. omše platí pre tých, ktorým súčasné obmedzenia nedovoľujú sa zúčastniť