10. týždeň v období cez

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
11.6
Sv.Barnabáša, apoštola
18:00
+ Ján, Pavel
Utorok
12.6
Féria
18:00 + Andrej, Anna, Helena  17:00
Streda
13.6
Sv.Antona Paduánskeho
18:00

ZBP pre Dominika

16:30
Štvrtok
14.6
Féria
18:00 Za duše v očistci
Piatok
15.6
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
7:00
16:00
18:00
Na úmysel
Na úmysel
+ Mária, Ján
18:00
Sobota
16.6
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
8:00
18:00
+ Ján – pohrebná
ZBP pre Annu
16:30
11. nedeľa cez rok
17.6
8:00

10:30

ZBP pre Máriu a Katarínu s rod.
Za farnosť
10:30
Odpustová slávnosť
  • Pozývame Vás na odpustovú slávnosť do Lackoviec 17.6.2012 o 10.30 hod.
  • V piatok 22.6.2012 bude v našej farnosti slúžiť sv.omše novokňaz Jozef Novák, ktorý bol u nás na diakonskej praxi.
  • V Lackovciach o 17.00 hod. a v Humenom o 18.00 hod.