10. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
10.6
18:00

 + Ľudovít, Michal, Anna, Mária

Utorok
11.6
Sv. Barnabáša, apoštola
18:00 + Ján, Pavol, Mária 17:00
Streda
12.6
18:00 + Karol, Viktória, Bartolomej 16:30
Štvrtok
13.6
Sv. Anton Paduánsky, kňaz
18:00  + Anna
Piatok
14.6

18:00 + Marián, Maroš  17:00
Sobota
15.6
8:00
18:00

Za farnosť
ZBP pre Martinu s rod.

16:30
11. Nedeľa cez rok
16.6
8:00
10:30
ZBP pre Stanislavu s rod.
ZBP pre Valériu s rod.
7:30

 

  • V piatok 14. júna o 10.00 hod. v Košiciach, ak Boh dá, bude vysvätený na diakona náš bohoslovec Marek Vajs. Pri tejto príležitosti vám ponúkame možnosť ísť spoločne autobusom na jeho vysviacku. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakrestii – poplatok za autobus 6 €. Autobus odchádza v piatok o 7.15 hod. z parkoviska od Kvety Leny.
  • Pri východe máte možnosť si zakúpiť nové Katolícke noviny- okrem iného tam nájdete aj fotogalériu novokňazov.
  • Vyšlo nové číslo našej Trojky – okrem iného vám v nej ponúkame prvé informácie o pripravovanom detskom tábore