1. vianočný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
30.12
18:00 + Štefan
Utorok
31.12
15:00 ZBP Veronika s rod.  16:00
Streda
1.1.2014
Panna Mária Bohorodička,
prikázaný sviatok
8:00
10:30
za farnosť
ZBP Magdaléna
 10:30
Štvrtok
2.1
Sv. Bazil Veľký a Gregor
Naziánsky, biskupi a učitelia
Cirkvi, spomienka
18:00 + František a zosnulí z rod. Sivej
Piatok
3.1
18:00 ZBP Anna s rod. /70 r.ž./ 17:00
Sobota
4.1
8:00
18:00
Členovia ružencového bratstva
ZBP Martin s rod.
 17:00
2. Nedeľa po narodeníPána
5.1.
8:00
10:30
ZBP Andrej s rod. /60 r.ž./
Za farnosť
9:15

 

  • „Fara na ľade“ na Silvestra od 11.00 do 12.00 na zimnom štadióne. Pozývame deti a mládež s rodičmi. Ďakujeme O.Z. Podaj ruku za sponzorovanie tejto akcie.
  • Na Silvestra pozývame mladých na faru kde začneme o 20.00 spoločne čakať na Nový rok. Privítame ho moderovanou adoráciou od 23.30 vo farskom kostole s Eucharistickým požehnaním. Pozývame všetkých privítať Nový rok Eucharistickým požehnaním.
  • V predaji sú lístky na farský ples, ktorý bude 1.2.2014. Zakúpiť si ich môžete u p. Kulovej a p. Kovalčina v sakristii v cene 23 €.
  • V piatok 3.1. pozývame na ďalšie stretnutie Faustýnum so začiatkom o 17.00 na fare.
  • V sakristii si môžete zakúpiť knihu „Duchovné Slovensko“, ktorá zachytáva vo fotografiách kultúrne a duchovné bohatstvo našej krajiny. Cena 20 €.
  • V utorok pri sv. omši poďakujeme za všetky dobrodenia získané v tomto roku spevom hymnu Teba Bože chválime a o požehnanie do nového roka poprosíme vzývaním Ducha Svätého 1.1. pri sv. omšiach spevom Veni Creator Spiritus kedy pri dodržaní obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky.
  • Požehnanie domov a bytov v Humennom bude v nedeľu 5.1. Kto má záujem o toto požehnanie nech sa nahlási v sakristii kostola.