1. týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
14.1
18:00 + Marta – pohrebná
Utorok
15.1 
18:00  ZBP pre Bernardínu ( 60r.ž.) 17:00
Streda
16.1
18:00 + Štefan, Mária, Andrej, Anička 16:30
Štvrtok
17.1
Sv. Antona, opáta
18:00 + Ignác
Piatok
18.1
18:00 +Katarína, Elemír, Juraj, Eva  17:00
Sobota
19.1
8:00
18:00
Na úmysel
+ Michal, Juraj, Alžbeta
16:30
2. NEDEĽA CEZ ROK
20.1
8:00
10:30
ZBP pre Jána (15.r.ž.)
Za farnosť
9:15
  • 26.januára pripravujeme pre naše deti spoločne s O.Z Podaj ruku farský karneval. Ak by mal ešte niekto možnosť a chuť sprostredkovať nám nejaké reklamné predmety, ktorými by sme obdarovali naše deti, radi privítame takýto sponzoring.
  • V utorok 15.1.2013 o 19.00 hod. v FaPC začíname predmanželské náuky. Rozpis náuk nájdete aj na našej webovej stránke, aj na nástenke.
  • V stredu je sv. omša pre mládež a birmovancov v piatok pre deti.
  • V piatok začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  • Cirkevná spojená škola pozýva budúcich prvákov na zápis do školy 16.1.2013 o 15.30 hod. viac na plagáte na nástenke.
  • V sobotu 19.1.2013 od 15.00 hod pozývame deti a ich rodičov do FaPC na Tvorivé dielne.
  • Požehnávanie domov bude dnes od 13.00 – 19.00 hod.
  • Na budúcu nedeľu máme zbierku na FaPC.