1.adventný týždeň

  Farský kostol Klub   dôch. Lackovce
Pondelok
28.11

Obetovanie Panny Márie
18:00 ZBP pre Moniku
Utorok
29.11.
Sv. Cecílie
18:00 + Milan, Juraj, Jozef, Mária   17:00
Streda
30.11
Sv. Ondreja, apoštola
18:00 Za duše v očistci 16:30  
Štvrtok
1.12
18:00 + Helena – pohrebná  
Piatok
2.12
Prvý piatok v mesiaci
7:00
18:00
na úmysel
+ Anna
  17:00
Sobota
3.12
Sv. Jozafáta
8:00
18:00
Ružencové bratstvo
+ Andrej
16:30
2. Adventná Nedeľa
4.12
8:00
10:30
za farnosť
ZBP pre Petru s rod. – 30 r.ž
09.15

 

Humenné KM Sv. spoveď Pondelok   16.00 – 18.00
Utorok   16.00 – 18.00
Streda    
Štvrtok   16.00 – 18.00
Piatok 07.30 – 08.30 16.00 – 18.00
Adorácia Štvrtok 18.30 – 21.00  
Piatok 07.30 – 18.00  
  • Ondrejovská púť: odchod autobusu z HE od parkoviska pri Lene 14.15 hod., z Lackoviec o 14.30 hod. z križovatky. Poplatok 6 Eur v autobuse.
  • Adventná hra: pripravili sme adventnú hru pre deti ZŠ. Hracie karty nájdete v sakristii kostola. 
  • Zbierka na FaPC bola: 2540,87 eur a 100 Kč. Viac o ďalších daroch v najbližšej Trojke.
  • Prosba o upratovanie kostola. Môžete sa zapísať do skupín pri vchode do kostola. Rovnako hľadáme ochotných mužov, kt. by si v prípade potreby vzali na zodpovednosť odhŕňanie snehu spred kostola.
  • Ďakujeme OZ Podaj ruku, zvlášť p. Vasiľkovej a naším sestrám za tvorivé dielne