1.adventný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
3.12
Sv. Františka Xaverského
6:00
18:00
Na úmysel
+ Anna, Viktor, Helena, Peter
Utorok
4.12
6:00
18:00
Na úmysel
+ Milan
17:00
Streda
5.12
6:00
18:00
Na úmysel
ZBP pre manželov Petra a Annu
16:30
Štvrtok
6.12
6:00
18:00
Na úmysel
+ Mária, Ján
Piatok
7.12
Prvý piatok v mesiaci
7:00
18:00
Na úmysel
+ Štefan, Štefan
17:00
Sobota
8.12
Nepoškvrnené Počatie
Panny Márie
8:00
10:30
18:00
+ Mária
Na úmysel
+ Jozef, Alžbeta, Mária
16:30 9:15
2.ADVENTNÁ NEDEĽA
9.12
8:00
10:30
Na úmysel
ZBP pre Máriu a Milana
9:15

 

Humenné KM Sv. spoveď Pondelok  10:30 – 12:30 17.00 – 18.00
Utorok  17.00 – 18.00
Streda  16.30 – 18.00
Štvrtok  16.00 – 18.00
Piatok 7.30 – 8.30
Adorácia Štvrtok 18.30 – 21.00
Piatok 07.30 – 18.00

 

Lackovce  Sv. spoveď Utorok 9:00 – 10:00 16:00 – 17:00
 Piatok  Adorácia  15:00 – 17:00

 

  • Dnes popoludní o 15.00 hod. vás pozývame na našu spoločnú pobožnosť v hodine milosrdenstva.
  • Cirkevná škola a Farnosť Všetkých svätých nás pozývajú na Adventné posedenia, ktoré sa budú konať v priestoroch cirkevnej školy – dnes o 15.30 hod. príde Andrej  Kačmár, kňaz pôsobiaci na cirkevnom súde – témou dnešného stretnutia je manželstvo.
  • Ešte nesnežilo, ale predvídavo už dnes hľadáme ochotných mužov, ktorí by si v prípade potreby vzali na zodpovednosť odhŕňanie snehu spred kostola.
  • V tomto Roku viery sme sa rozhodli obohatiť naše adventné očakávania o Roraty . ranné sv. omše o 6.00 hod. – ktoré budú slúžené pri sviečkach. Kostol budeme  otvárať 20 minút pred sv. omšou tzn. o 5.40 hod.
  • Upozorňujeme vás, že vzhľadom na zmeny v našom kňazskom programe budeme spovedať na prvý piatok inak, ako ste zvyknutí! Našich chorých bude pán kaplán spovedať v tomto týždni vo štvrtok!
  • V piatok aj keď je prvý piatok v mesiaci bude „detská sv. omša“
  • V stredu 5.12 po sv. omši pozývame dospelých, ktorí by chceli prijať sviatosť krstu, Eucharistie, resp.. birmovky na prvé stretnutie do FaPC.
  • Dnes je zbierka na charitu. Vopred Pán Boh zaplať.